შესყიდვების მართვა

ტრენინგის დაწყების თარიღი: 6 ოქტომბერი

შესყიდვები ორგანიზაციული მართვის მნიშვნელოვანი ნაწილია, რომელიც პირდაპირპროპორციულად უკავშირდება კომპანიის ფინანსურ პროცესებს. შესყიდვებზე მოდის კომპანიის კომერციული სტაბილურობისა და წარმატების მნიშვნელოვანი წილი.

სწორედ ამიტომ, გთავაზობთ კურსს, რომელიც საშუალებას მოგცემთ პრაქტიკაში გადაიტანოთ თეორიული ცოდნა, გაანალიზოთ თქვენი სამუშაო პროცესი, მიიღოთ კონკრეტული რეკომენდაციები და გააკეთოთ დასკვნები თქვენი კომპანიის შესყიდვების ორგანიზებასთან დაკავშირებით. წარმოდგენილი სავარჯიშოები, რომელიც ემყარება ადგილობრივ და საერთაშორისო გამოცდილებას, დაგეხმარებათ ეფექტურად და წარმატებულად მართოთ თქვენი გუნდი და საქმიანობა.

ტრენინგი განკუთვნილია

მათთვის, ვინც უშუალოდ ჩართულია შესყიდვებისა და ლოგისტიკურ პროცესებში ან მართავს შესყიდვების გუნდს. გეგმავს, ორგანიზებას უწევს და აკონტროლებს შესყიდვების პროცესს, როგორც ადგილობრივ, ასევე საერთაშორისო ბაზარზე. განკუთვნილია მათთვის, ვისი საქმიანობაც უკავშირდება მნიშვნელოვანი კომერციული პროცესების დაგეგმვას, მართვას და სტრატეგიული მოლაპარაკების პროცესებში ჩართულობას.

ტრენინგის უპირატესობები

ტრენინგი აგებულია პრაქტიკულ დავალებებზე და რეალურ ქეისებზე, რაც საშუალებას მოგცემთ გაიმყაროთ თეორიული ცოდნა და მიღებული პრაქტიკული სავარჯიშოებიდან თავად გამოიტანოთ თქვენთვის მნიშვნელოვანი დასკვნები.

1. პრაქტიკული სავარჯიშოები და დავალებები;

2. ქართული და საერთაშორისო რეალობიდან აღებული ქეისების ანალიზი;

3. შესყიდვებისა და გადაზიდვების სფეროს პრაქტიკოსი ტრენერები;

4. რეალური მოლაპარაკებები, რეალური შეცდომები და წარმატებები;

5. ინდივიდუალურად თქვენი საქმიანობისათვის მნიშვნელოვანი რეკომენდაციები.

პროგრამა მოიცავს

ექვსი შეხვედრის განმავლობაში თქვენ შეეხებით და გააანალიზებთ სრულ ლოგისტიკურ ციკლს, რომელიც მოიცავს ბაზრის კვლევას, ანალიზს, ტენდერების ორგანიზების სპეციფიკას. უშუალოდ ჩაერთვებით მოლაპარაკებებისა და ხელშეკრულებების გაფორმების პროცესში. მიმოიხილავთ გადაზიდვებთან, საბაჟო ტერმინალებთან და საწყობის მართვასთან დაკავშირებულ საკითხებს.

 • 1 შეხვედრა
    •  მიზნები და ამოცანები
    • ადგილობრივი და საერთაშორისო შესყიდვების სპეციფიკა
    • შესყიდვის ტიპები - რისკები და უპირატესობები
    • ლოგისტიკური ციკლი: ბაზრის კვლევა და ანალიზი, შესყიდვა, გადაზიდვა, საწყობი.
    • შესყიდვების მართვის თქვენი სტრატეგია
    • გუნდი და დელეგირება
 • II შეხვედრა
    •  როგორ მოვამზადოთ შესყიდვისთვის საჭირო ინფორმაცია
    • „სამართლიანობის პრინციპი“
    •  საკომუნიკაციო სტრატეგია - Win-win თუ win-lose
    •  პირველი კონტაქტი მომწოდებელთან. როგორ დავპოზიციონირდეთ - მეილი და ზარი
    •  პირველი შეხვედრა მომწოდებელთან
 • III შეხვედრა
    • შესყიდული საქონლის ტვირთად გარდაქმნა - რას ნიშნვს ტვირთის დამუშავება და გამზადება ტრანსპორტირებისათვის
    • კოლეგა თუ კლიენტი - ურთიერთობა გადამზიდავებთან და ექსპედიტორებთან
    • როგორ ავიცილოთ თავიდან დამატებითი ხარჯები და შეთანხმებული ფასის ცვლილება
    • საბაჟო პროცედურები - საბაჟო ხარჯები და ტერმინალი
    • საწყობი - სასაწყობე ფართის შერჩევა და ლოგისტიკური პროცესების მართვა
 • IV შეხვედრა
    • მოლაპარაკების ეტაპები
    • როგორ მივიღოთ საუკეთესო შემოთავაზება
    • ხელშეკრულების ხელმოწერამდე იქონიეთ გეგმა „ბ“
    • ხელშეკრულება - გადახდის პირობები და საბანკო ინსტრუმენტები
    • კომერციული პირობების შეთანხმების სპეციფიკა ადგილობრივ და საერთაშორისო შესყიდვებში
 • V შეხვედრა
    • რა ასპექტებით ვიღებთ გადაწყვეტილებებს - ემოცია და ლოგიკა
    • შესყიდვების დროს დაშვებული შეცდომები
    • „Catch and Release“
    • „გაყიდვების პირისპირ“ (მოწვეული ტრენერი)

     

 • VI შეხვედრა
    • განვლილი მასალის მიმოხილვა
    • რეალური ქეისების ანალიზი (ჯგუფური დავალება/გამოცდა)
    • თქვენი წარმატებული და წარუმატებელი შესყიდვა - რამ განაპირობა
    • შედეგი დასკვნითი ნაწილი
ეკატერინე თავთავაძე
ეკატერინე თავთავაძე
პარტნიორი ტრენერი