მოლაპარაკება და მართვა - ბათუმი

18 და 19 სექტემბერს

მოლაპარაკებები და მართვა ბათუმში, სასტუმრო ჰილტონში ჩატარდება

ეს არის უნიკალური საშუალება, მოსცილდეთ სამუშაო რუტინას, დაამყაროთ ახალი კავშირები, შეიმეცნოთ თვით-მოტივაციის ტექნიკები და ამავდროულად, განავითაროთ გაყიდვებისა და მოლაპარაკებების სტრატეგიები.

ტრენინგი განკუთვნილია

მათთვის, ვისაც უშუალოდ უწევს გაყიდვების გუნდის, კორპორატიული გაყიდვებისა და რთული მოლაპარაკებების მართვა.

 

 

 

 • I შეხვედრა
   • •    პირველი ზარი - 5 წამის პრინციპი
    •    რას ვყიდით პირველი კონტაქტისას?
    •    როგორ დავპოზიციონირდეთ პირველი ინტერაქციისას.
    •    ვის ტერიტორიაზე შევხვდეთ ? 
    •    როგორ ვასწავლოთ თანამშრომლებს პირველი ზარის პრინციპი. 
     
   • •    პირისპირ კონტაქტის დამყარება - სხეულის ენა.
    •    როგორ დავპოზიციონირდეთ პირველ წამებში
    •    საუბრის გახსნა - რატომ ვაკეთებ, რასაც ვაკეთებ.
    •    პირველი ,,ცდუნება“ - ,,მომიყევით თქვენი პროდუქტის შესახებ“.
     
   • •    Storytelling გავლენა მოლაპარაკებაზე
    •    სტრუქტურა - რა კომპონენტებისგან შედგება ,,ამბავი“
    •    Storytelling - ემოციების მნიშვნელობა
    •    Storytelling - პრაქტიკა და ბარათების სისტემა
     
 • II შეხვედრა
    •  შინაგანი და გარეგანი მოტივატორები
    •  ვინ ვარ მე
    •  თვითმოტივაცია
    •  მოტივაციის საფეხურები და გადაწყვეტილებების მიღების იერარქია
    • დეტერმინიზმი და თავისუფალი ნება. 
    •  ლიდერობა
    •  ევთიფრონეს დილემა
    •  წესი თუ თავისუფლება
    •  ქაოსი, მორჩილება, პროტესტი, შეგნება
    •  გმირის მოგზაურობა: მეს დაბადება, ფორმირება, ფერისცვალება
    •  დიადი ინკვიზიტორი
    •  სპექტრალური არგუმენტები
დავით ჩიკვაიძე
დავით ჩიკვაიძე
დამფუძნებელი, დირექტორი, ტრენერი
ანდრო დგებუაძე
ანდრო დგებუაძე
პარტნიორი ტრენერი