ონლაინ კურსები

სატელეფონო გაყიდვები

სატელეფონო გაყიდვები

კონკრეტული პრაქტიკული ტექნიკები, რომლებიც დაგვეხმარება ეფექტურად წარვმართოთ კომუნიკაცია.

2 საათი

21 ეპიზოდი

სრულად