ეფექტური გაყიდვები

 • შესავალი
 • კურსის შინაარსი5:19
 • ტრენერის შესახებ0:38
 • CBA სტრატეგია3:45
 • როგორ მოვიქცეთ შესყიდვების მზაობის სხვადასხვა ეტაპზე?5:22
 • მისია1:02
 • შეკითხვების დასმის ტექნიკა - ძაბრის მეთოდი4:32
 • მისია0:49
 • რატომ არ გვიყვარს გულის ყურით მოსმენა?1:35
 • როგორ მოვუსმინოთ გულისყურით?5:42
 • მისია1:09
 • რა ესმინება მომხმარებელს და რა არა3:31
 • წარმატებული პრეზენტაციის ტექნიკები3:45
 • მისია0:39
 • "შავი გედი" გაყიდვებში2:50
 • როგორ დავძლიოთ "მოვიფიქრებ და დაგიკავშირდებით"6:31
 • მისია0:46
 • ჯვარედინი გაყიდვები4:09
 • მისია0:44
 • გაყიდვების მენეჯერის მთავარი თვისებები4:46
 • 3 მთავარი წესი გაყიდვებში5:17
პროგრამა შედგენილია კონკრეტულ პრაქტიკულ ქეისებზე, საერთაშორისოდ აღიარებულ მასალებზე და მორგებულია ქართულ ბაზარზე.  პრაქტიკოსი ტრენერი გასწავლით როგორ დაგეგმოთ, განახორციელოთ და მართოთ გაყიდვების პროცესი.
დავით ჩიკვაიძე
დავით ჩიკვაიძე
დამფუძნებელი, დირექტორი, მენტორი