მოლაპარაკებების მართვა

მოლაპარაკების პროცესის მართვა რთული და კომპლექსურია, შესაბამისად,  სწორი სტრატეგიის გარეშე კონკრეტული და გრძელვადიანი შედეგების მიღება პრაქტიკულად წარმოუდგენელია. ზოგჯერ, ჩვენ ვიღებთ შედეგებს მაგრამ ეს შედეგები არასტაბილურია და მუდმივად გვიწევს ხანძრების ჩაქრობა, რასაც ხშირ შემთხვევაში, მხოლოდ დროებითი ეფექტი აქვს.

ამ ტრენინგის მთავარი სარგებელი არის კონკრეტული სტრატეგიები და ტექნიკები, რომელიც არამარტო მსოფლიოში, არამედ საქართველოს რეალობაში არის ადაპტირებული და პრაქტიკაში კონკრეტული და გაზომვადი შედეგები მოაქვს. ტრენინგის შემდეგ თქვენ შეძლებთ თქვენს კომპანიაზე მორგებული გაყიდვების სტრატეგიის შექმნას, მოლაპარაკებებისა პროცესის წარმატებით დასრულებას

ტრენინგი განკუთვნილია

მათთვის, ვისაც უშუალოდ უწევს რთული მოლაპარაკებები,  კორპორაციული გაყიდვების და რთული მოლაპარაკებების მართვა, რომელიც ხშირ შემთხვევაში გრძელვადიან შედეგზე არის ორიენტირებული და საბოლოო შედეგის მისაღებად დიდ დროსა და ენერგიას მოითხოვს.  

ტრენინგის უპირატესობები

პროგრამა შედგენილია კონკრეტულ პრაქტიკულ ქეისებზე,  საერთაშორისოდ აღიარებულ მასალებზე და მორგებული და პრაქტიკულია ქართულ ბაზარზე.

პრაქტიკოსი ტრენერები დაგეხმარებიან ისწავლოთ თუ როგორ დაგეგმოთ, განახორციელოთ და მართოდ გაყიდვების გუნდი, პროცესი, და მოლაპარაკებები დაწყებიდან, დასრულებამდე.

პროგრამა შედგება სამი ძირითადი ბლოკისგან დაგეგმარება, განხორციელება და ანალიზი. პრაქტიკული სავარჯიშობისას მონაწილეებს საშუალება მიეცემათ მიღებული ცოდნა მოარგონ რეალურ ქეისებს.

პროგრამა მოიცავს

პრაქტიკული ინსტრუმენტებით განმტკიცებულ, საბაზისო თეორიულ შესავალს, რაც აუცილებელია გაყიდვების სტრატეგიის შემუშვებისათვის, სწორ კლიენტებზე გასვლისა და რთული მოლაპარაკებების წარმოებისათვის.

 • I შეხვედრა
    • მოლაპარაკებისთვის მზაობა - ა) დრეს-კოდი ბ) დისციპლინა.
    • საკუთარი კომპანიის / მოლაპარაკების საგნის (პროდუქტის, მომსახურება) შესახებ ამომწურავი ინფორმაციის ფლობა.
    • მეორე მხარის (კომპანია, პერსონა) შესახებ შეძლებისდაგვარად ამომწურავი ინფორმაციის ფლობა (შესაძლებლობის მაქსიმუმი).
    • ბიზნეს გარემოს შესახებ შეძლებისდაგვარად ამომწურავი ინფორმაციის ფლობა.
    • საკუთარი პროდუქტის/მომსახურების კონკურენტების შესახებ ამომწურავი ინფორმაციის ფლობა.
    • კონსულტაცია იმ პირთან, ვინც შეიძლება საქმიანი რჩევები მოგცეს მეორე მხარის შესახებ.
    • პირველი ზარი - 5 წამის პრინციპი
    • რას ვყიდით პირველი კონტაქტისას?
    • როგორ დავპოზიციონირდეთ პირველი ინტერაქციისას.
    • ვის ტერიტორიაზე შევხვდეთ ?
    • როგორ ვასწავლოთ თანამშრომლებს პირველი ზარის პრიციპი.
 • II შეხვედრა
    • კომუნიკაცია: ტემბრი, ინტონაცია, დიქცია, მოსმენის კულტურა, არავერბალური კომუნიკაცია, გულწრფელობა, თავდაჯერებულობა, გამბედაობა.
    • შინაარსი: ა) საკუთარი თავის ბ) კომპანიის გ) პროდუქტის/მომსახურების წარდგენა შესაბამისი უპირატესობების გამოკვეთით.
    • ოპონენტის კონკრეტული ბიზნეს-გარიგების მომგებიანობაში დარწმუნება (ფასი, უპირატესობა, დამატებითი უპირატესობები)
    • მოლაპარაკების განვითარების შესაძლო სცენარების პროცესშივე განჭვრეტა და შესაბამისად გადაწყობა.
    • მოლაპარაკების პოზიტიურად წარმართვა.
    • შესაძლო დაძაბულობის განმუხტვა.
 • III შეხვედრა
    • როგორ ვისაუბროთ ჩვენს პროდუქტზე
    • თვისებები, უპირატესობები თუ ემოციები?
    • ისტორიები ,,ბედნიერ“ კლიენტებზე
    • რა სარგებლის მოტანა შეგიძლიათ კლიენტისათვის?
 • IV შეხვედრა
    • შემაჯამებელი მეილის გაგზავნა მეორე მხარესთან: ა) შეთანხმებული საკითხების დაზუსტების ან/და დადასტურების მიზნით; ბ) შესათანხმებელი (ჯერ ვერ შეთანხმებული) საკითხების წერილობით დაფიქსირება;                           გ) ალტერნატივ(ებ)ის გაჟღერება.
    • კონტრაქტის პუნქტების მაქსიმალურად ყურადღებით გააზრება და დრაფტის შენი ვარიანტის შეთავაზება (შესაძლებელია შემაჯამებელ მეილში ან მოგვიანებით).
    • მეილინგის კულტურა - საქმიანი წერილის ა) ფორმა ბ) შინაარსი გ) აზრობრივ-ფორმალური (გრამატიკული) გამართულობა.
 • V შეხვედრა
    • ,,ნეთვორქი“ - როგორც ყველაზე მნიშვნელოვანი აქტივი
    • ნეთვორქის ,,ანატომია“
    • რას ამბობს თქვენი ნეთვორქი - თქვენზე.
    • რეპუტაციის ,,მენეჯმენტი“
    • როგორ გავაფართოვოდ ჩვენი ,,ნეთვორქი“
    • როგორ ვიზრუნოთ არსებულ ,, ნეთვორქზე“
    • როგორ შევქმნათ ერთი ნეთვორქისგან სხვა ნეთვორქები.
 • VI შეხვედრა
    • Storytelling გავლენა მოლაპარაკებაზე
    • სტრუქტურა - რა კომპონენტებისგან შედგება ,,ამბავი“
    • Storytelling - ემოციების მნიშვნელობა
    • Storytelling - პრაქტიკა და ბარათების სისტემა
დავით ჩიკვაიძე
დავით ჩიკვაიძე
დამფუძნებელი, დირექტორი, ტრენერი
თეა გოგუაძე
თეა გოგუაძე
პარტნიორი ტრენერი