კატეგორიის მენეჯმენტი

კურსის ღირებულება - 990 ლარი დღგ-ს გარეშე

თანამედროვე ბიზნესში საცალო ვაჭრობის სფეროში კატეგორიის მართვა ცალკეულ ბიზნესერთეულს წარმოადგენს, რომელსაც კომპანიის ჭრილში გააჩნია სტრატეგია, მიზნები, ფინანსური გეგმები, ბრუნვა და ბიუჯეტი.

სწორედ კატეგორიის სწორი მენეჯმენტის დამსახურებით  ხდება კონკრეტული პროდუქტების პოპულარიზაცია, ეფექტური შესყიდვების უზრუნველყოფა, გაზრდილი გაყიდვების მიღება და საბოლოოდ კომერციული პროცესების სწორად დაგეგმვა;  ამის შედეგად აღწევს კომპანია წარმატებულ, მომგებიან და სტაბილურ შედეგებს გრძელვადიან პერსპექტივაში.

ტრენინგი კატეგორიის მენეჯმენტი

განკუთვნილია მათთვის, ვისაც სურს შეისწავლოს კატეგორიის მენეჯმენტი ან უკვე ჩართულია  კატეგორიის მენეჯმენტში, შესაბამისად უწევს კატეგორიის გეგმების გათვალისწინებით პროცესების გაწერა , პარტნიორებთან  მოლაპარაკებებისთვის მომზადება,  სამოქმედო გეგმის შედგენა და მიღწეული შედეგების გაზომვა.

სატრენინგო პროგრამა მოიცავს

პრაქტიკული სიტუაციების მაგალითებით განმტკიცებულ საბაზისო თეორიულ მასალას, რომელიც გულისხმობს:

 • ძირითად სარგებელს,  რომელსაც კომპანია, მწარმოებელი/მომწოდებელი და მომხმარებელი იღებს კატეგორიის სწორი მართვისგან
 • რა აუცილებელი წინაპირობებია საჭირო  კატეგორიის ეფექტური მართვისთვის 
 • რომელი ძირითადი პროცესებისგან შედგება კატეგორიის მენეჯმენტი
 • როგორ ხდება ფასწარმოქმნის პოლიტიკის განსაზღვრა კონკრეტული კატეგორიისთვის
 • როგორ ხდება კატეგორიის  მოსალოდნელი რეალიზაციის და ამონაგების გეგმის განსაზღვრა
 • რომელი ძირითადი კომერციული პირობებია გასათვალისწინებელი პოტენციურ პარტნიორთან მოლაპარაკებისას
 • როგორ ვმართოთ მარაგები სიჭარბის და დეფიციტის თავიდან აცილების მიზნით
 • რა როლი აქვს სწორ მერჩენდაიზინგს და პლანოგრამის დაცვას  კატეგორიის ეფექტურ მართვაში
 • როგორ გავზომოთ მოლაპარაკებების და შესრულებული სამუშაოს შედეგად მიღებული შედეგები დაგეგმილთან მიმართებაში
 • I შეხვედრა
    • კატეგორიის მენეჯმენტის დეტალური მიმოხილვა.
    • კატეგორიის მენეჯმენტის მნიშვნელობა ბიზნეს პროცესში და მისი როლი კომპანიის სტრატეგიის დაგეგმარებაში.
    • კატეგორიის მენეჯმენტის 8 საფეხურიანი ძირითადი მოდელი.
    • კატეგორიის მართვის ძირითადი ბენეფიტები კომპანიისთვის, მწარმოებლისთვის/მომწოდებლისთვის და მომხმარებლისთვის.
    • კატეგორიის ეფექტური მართვისთვის აუცილებელი წინაპირობები.
 • II შეხვედრა
    • კატეგორიის ბაზრის შესწავლა და ანალიზი.
    • მომხმარებლის მოთხოვნის შესწავლა და ანალიზი.
    • კონკურენტების შესწავლა.
    • კატეგორიისა და  მასში შემავალი ასორტიმენტის შესწავლა  ბაზრის მოთხოვნასთან შესაბამისობის დადგენის მიზნით.
    • ფასწარმოქმნის პოლიტიკის განსაზღვრა კონკრეტული კატეგორიისთვის.
    • კატეგორიის  მოსალოდნელი რეალიზაციის და ამონაგების გეგმის განსაზღვრა.
 • III შეხვედრა
    • პარტნიორ კომპანიებთან მოლაპარაკებისას  ძირითადი კომერციული პუნქტების განხილვა.
    • გადახდისა და მიწოდების პირობის დეტალური განხილვა.
    • ფასწარმოქმნის და ამონაგების ცნებების  დეტალური განხილვა.
    • ფასდაკლების სისტემის, ქეშბექის და რეტრობონუსის  ცნებების დეტალური განხილვა.
    • გაყიდვების სტიმულირების მიზნით  მარკეტინგული აქტივობებისთვის შესაბამისი ბიუჯეტის შეთანხმება.
 • IV შეხვედრა
    • შემაჯამებელი მეილის გაგზავნა მეორე მხარესთან: ა) შეთანხმებული საკითხების დაზუსტების ან/და დადასტურების მიზნით;  ბ) შესათანხმებელი (ჯერ ვერ შეთანხმებული) საკითხების წერილობით დაფიქსირება;  გ) ალტერნატივ(ებ)ის გაჟღერება.
    • მეილინგის კულტურა - საქმიანი წერილის გამართულობა (ფორმა, შინაარსი, აზრობრივ-ფორმალური).
 • V შეხვედრა
    • პროდუქციის დეფიციტისა და ჭარბი მარაგების კონტროლი.
    • მინიმალური და მაქსიმალური ნაშთების დადგენა და კონტროლი.
    • ასორტიმენტში მაღალი და დაბალროტაციული პროდუქციის განსაზღვრა, მიზეზების დადგენა და სამოქმედო გეგმის შედგენა.
    • მოსალოდნელი დეფიციტების განსაზღვრა და სამოქმედო გეგმის შედგენა.
    • რას გულისხმობს კატეგორიის მერჩენდაიზინგი და რა როლი აქვს სწორ მერჩენდაიზინგს კატეგორიის ეფექტურ მართვაში.
    • პროდუქციის პოზიციონირება და განლაგება პლანოგრამის შეთანხმებული წესების მიხედვით.
 • VI შეხვედრა
    • შეთანხმებული ფასდაკლების სისტემის, ქეშბექის და რეტრობონუსის შედეგად მიღებული შედეგების კალკულაცია.
    • გაყიდვების სტიმულირების მიზნით  ჩატარებული მარკეტინგული აქტივობების შედეგად მიღებული  შედეგების კალკულაცია.
    • კატეგორიის შესრულებული გაყიდვებისა და ამონაგების წილის შეფასება მთლიან გაყიდვებში გეგმასთან მიმართებაში.
თეა გოგუაძე
თეა გოგუაძე
პარტნიორი ტრენერი