გაყიდვები და მართვა

გაყიდვების და მოლაპარაკების პროცესის მართვა რთული და კომპლექსურია. შესაბამისად, სწორი სტრატეგიის გარეშე კონკრეტული და გრძელვადიანი შედეგების მიღება პრაქტიკულად წარმოუდგენელია. ზოგჯერ ჩვენ ვიღებთ შედეგებს, მაგრამ ეს შედეგები არასტაბილურია და მუდმივად გვიწევს ხანძრების ჩაქრობა, რასაც ხშირ შემთხვევაში, მხოლოდ დროებითი ეფექტი აქვს.

გაყიდვების და მართვის კურსის მთავარი სარგებელი კონკრეტული სტრატეგიებისა და ტექნიკების შესწავლაა, რომლებიც არამარტო მსოფლიოში, არამედ საქართველოს რეალობაშიც ადაპტირებულია და პრაქტიკაში გაზომვადი შედეგები მოაქვს. ტრენინგის შემდეგ თქვენ შეძლებთ თქვენს კომპანიაზე მორგებული გაყიდვების სტრატეგიის შექმნას და მოლაპარაკებებისა და გაყიდვების პროცესის წარმატებით დასრულებას. შესაბამისად, თქვენი გაყიდვები უფრო სტაბილურად გაიზრდება, ყოველი ახალი გამოწვევა გაყიდვებში ნაკლები სტრესის მომტანი იქნება და რაც მთავარია, შეძლებთ, რომ უფრო ეფექტურად მართოთ გაყიდვების გუნდი და იზრუნოთ მათი განვითარების გრძელვადიან გეგმებზე. 

ტრენინგი გაყიდვები და მართვა

ტრენინგი განკუთვნილია მათთვის, ვისაც უშუალოდ უწევს გაყიდვების გუნდის, კორპორატიული გაყიდვებისა და რთული მოლაპარაკებების მართვა.

ტრენინგის უპირატესობები

პროგრამა შედგენილია პრაქტიკულ ქეისებსა და საერთაშორისოდ აღიარებულ მასალებზე დაყრდნობით და მორგებულია ქართულ ბაზარს.

პრაქტიკოსი ტრენერები დაგეხმარებიან, ისწავლოთ, როგორ დაგეგმოთ, განახორციელოთ და მართოთ გაყიდვებისა და მოლაპარაკებების პროცესი დასაწყისიდან დასასრულამდე.

პროგრამა შედგება სამი ძირითადი ბლოკისგან: დაგეგმარება, განხორციელება და ანალიზი. პრაქტიკული სავარჯიშოების განმავლობაში მონაწილეებს საშუალება მიეცემათ, მიღებული ცოდნა რეალურ ქეისებს მოარგონ.

 • I შეხვედრა
    • პირველი ტექსტის მომზადება
    • რატომ უნდა შეგხვდეს?
    • რას ამბობენ შენი პირადი ჩანაწერები?
    • რა არის შეხვედრის მიზანი? 
    • პირველი ზარი - 5 წამის პრინციპი
    • რას ვყიდით პირველი კონტაქტისას?
    • როგორ დავპოზიციონირდეთ პირველი ინტერაქციისას.
    • ვის ტერიტორიაზე შევხვდეთ ? 
    • როგორ ვასწავლოთ თანამშრომლებს პირველი ზარის პრინციპი.
 • II შეხვედრა
    • ფარული ტკივილი - მოქმედების გეგმა და სტრატეგია
    • გააზრებული ტკივილი - როგორ ვიმოქმედოთ
    • ჩამოყალიბებული ხედვა - როგორ მივუდგეთ კლიენტს. 
    • როგორ ვასწავლოთ თანამშრომლებს მზაობის სტადიების იდენტიფიცირება. 
   •  

    • პირისპირ კონტაქტის დამყარება - სხეულის ენა.
    • როგორ დავპოზიციონირდეთ პირველ წამებში
    • საუბრის გახსნა - რატომ ვაკეთებ, რასაც ვაკეთებ.
    • პირველი ,,ცდუნება“ - ,,მომიყევით თქვენი პროდუქტის შესახებ“.
   •  

    • კლიენტის სთორი - მის შესახებ.
    • რა არის კლიენტის პირადი ინტერესი?
    • საჭიროებების დადგენა - გამყიდველი, როგორც ექსპერტი
    • კლიენტის შიშებისა და წუხილების დადგენა
   •  

    • როგორ ვისაუბროთ ჩვენს პროდუქტზე
    • თვისებები, უპირატესობები თუ ემოციები?
    • ისტორიები ,,ბედნიერ“ კლიენტებზე
    • რა სარგებლის მოტანა შეგიძლიათ კლიენტისათვის?
 • III შეხვედრა
    • ,,ნეთვორქი“ - როგორც ყველაზე მნიშვნელოვანი აქტივი
    • ნეთვორქის ,,ანატომია“
    • რას ამბობს თქვენი ნეთვორქი - თქვენზე.
    • რეპუტაციის ,,მენეჯმენტი“
    • როგორ გავაფართოვოდ ჩვენი ,,ნეთვორქი“
    • როგორ ვიზრუნოთ არსებულ ,, ნეთვორქზე“
    • როგორ შევქმნათ ერთი ნეთვორქისგან სხვა ნეთვორქები.
 • IV შეხვედრა
   •  

    • Storytelling გავლენა მოლაპარაკებაზე
    • სტრუქტურა - რა კომპონენტებისგან შედგება ,,ამბავი“
    • Storytelling - ემოციების მნიშვნელობა
    • Storytelling - პრაქტიკა და ბარათების სისტემა
 • V შეხვედრა
    • საერთაშორისო მოლაპარაკებების პრინციპები
    • რა, რის სანაცვლოდ
    • რა არის გადამწყვეტი მოლაპარაკებისას
    • როგორ ვსაუბრობთ ფასზე და პროცენტზე? 
 • VI შეხვედრა
    • ვისზე ვადელეგირებთ?
    • რა შეიძლება რომ დავადელეგიროთ?
    • პროცესის კონტროლი დელეგირებისას.
    • შესრულებული პროექტები და უკუკავშირი.
 • VII შეხვედრა
   •  

    • ლიდერობა
    •  ევთიფრონეს დილემა
    •  წესი თუ თავისუფლება
    •  ქაოსი, მორჩილება, პროტესტი, შეგნება
    •  დიადი ინკვიზიტორი
    •  სპექტრალური არგუმენტები
 • VIII შეხვედრა
   •  

    •  შინაგანი და გარეგანი მოტივატორები
    •  ვინ ვარ მე
    •  თვითმოტივაცია
    •  მოტივაციის საფეხურები და გადაწყვეტილებების მიღების იერარქია
    • დეტერმინიზმი და თავისუფალი ნება. 
   •  

    •  გუნდი და სოციალური წებო
    •  ნდობის პირამიდა
    • კეთილი და ბოროტი: ზიმბარდოს ექსპერიმენტი
    •  do right things, do things right
    •  ვისწავლიდი, ვასწავლიდი
     

     


     
დავით ჩიკვაიძე
დავით ჩიკვაიძე
დამფუძნებელი, დირექტორი, მენტორი
ანდრო დგებუაძე
ანდრო დგებუაძე
პარტნიორი მენტორი
ეკატერინე თავთავაძე
ეკატერინე თავთავაძე
პარტნიორი მენტორი